Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023
Konferencja naukowa nt. „Polska po latach niewoli” i promocja tomu Serii Glogerowskiej
EM / 08:33:51, 22.11.2018 r.   drukowanie
$$

$$
Konferencję w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach katolickich w Łomży otworzył prof. Ryszard Kowalczyk, red. tomu „Polska po latach niewoli”. Zaproponował, by na tematykę konferencji spojrzeć z historyczno-kulturowej perspektywy, która skłania do zastanowienia się nad odpowiedzią na pytanie o to, jakiej Polski chcą Polacy.


$$
Prof. Grażyna Ancyparowicz wygłosiła prelekcję o roli Narodowego Banku Polskiego w umacnianiu polskiej gospodarki. Przy jego daleko idącym wsparciu w wolnej Polsce zbudowano instytucje tworzące sprawnie funkcjonujący rynek pieniężny.


$$
Na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego, Podlasia, Suwalszczyzny i Grodzieńszczyzny prof. Adam C. Dobroński prześledził przejawy samodzielności i dochodzenie do niepodległości ziem północno-wschodnich w latach 1918-1919. Siłami lokalnymi trudno było osiągnąć zadowalające efekty. Opinię publiczną i władze II RP ziemie te – nie centralne, ale i nie kresowe – zbyt mało interesowały.


$$
Prof. Antoni Dudek wygłosił referat o rządzie Tadeusza Mazowieckiego wobec problemu zjednoczenia Niemiec. Po upadku muru berlińskiego, centralnym problemem w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego stało się dążenie do zagwarantowania zachodniej granicy Polski jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. Wobec oporu kanclerza Helmuta Kohla w tej sprawie, polski rząd podjął szeroką akcję dyplomatyczną.


$$
Multimedialna prezentacja dra Jacka Kurka z wykorzystaniem obrazów i muzyki poświęcona była wizji niepodległości, wolności oraz idei patriotyzmu Jacka Malczewskiego. Twórczość artysty potraktowana została jako pretekst dla szerszych skojarzeń, dla których kluczem stała się ważka deklaracja malarza: „Gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą”.


$$
Prof. Kazimierz Pospiszyl w prelekcji na temat wzlotów i upadków ducha narodowego Polaków podkreślił, jak ważne jest możliwie skuteczne scalanie społeczeństwa. Ostre podziały, w dużym nasileniu występujące w społecznym organizmie Pierwszej Rzeczypospolitej, stały się jedną z ważnych przyczyn jej upadku.


$$
O początku lat 90. minionego stulecia, który oznaczał wolnościowy przełom w kulturze, mówił dr Włodzimierz K. Pessel. Odzyskana wolność przeobrażała repertuar nowych zjawisk społecznych. W tych warunkach powstała książka prof. Piotra Kowalskiego pt. Samotność i wspólnota. Inskrypcje w przestrzeniach współczesnego życia. Przypomnienie jej po ćwierćwieczu – zdaniem prelegenta – stanowi doskonały punkt do naświetlenia zagadnienia spontanicznych ekspresji wolności.


$$
W swoim referacie „Przybyłaś do nas, Polsko”. Trudna niepodległość Śląska prof. Dariusz Rott zaprezentował, w jaki sposób doszło do przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku oraz jakie ważne wydarzenia (traktat wersalski, plebiscyt, powstania śląskie, konwencja genewska) miały na to wpływ.

NJ$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży
$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Narodowe Centrum Kultury
$ $ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
$ $ Urząd Miejski w Łomży$ $
Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.032s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies