Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2020

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży powstało jesienią 1981 roku.
Zrzesza około trzystu członków, głównie dziennikarzy, naukowców, działaczy kulturalnych i oświatowych. Organizuje prestiżowy ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera oraz konkursy pamiętnikarskie dla Polaków w kraju i za granicą. Przy Stowarzyszeniu działa Oficyna Wydawnicza, Czytelnia Prasy Dawnej, gromadzona jest kolekcja muzealna. Stowarzyszenie prowadzi policealne szkoły farmaceutyczne w wielu miastach Polski.
Założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia był dziennikarz, reporter i wydawca Stanisław Andrzej Zagórski (1933-2015). Obecny prezes Stowarzyszenia to prof. dr hab. Ludwik Malinowski, autor licznych prac naukowych, artykułów i recenzji z zakresu historii najnowszej i politologii, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Kierunki pracy Stowarzyszenia
Działalność wydawnicza

W obszarze naszych szczególnych zainteresowań znajduje się literatura faktu w rozmaitych odsłonach tematycznych i gatunkowych.
Zgodnie z intencją założyciela „Stopki”, red. Stanisława A. Zagórskiego (1933-2015), „specjalizujemy się w literaturze dokumentalnej, w pamiętnikarskim utrwalaniu najważniejszych obszarów rzeczywistości, widzianych oczami pojedynczego człowieka. Jest to specyficzne widzenie świata. I na swój sposób – jedyne prawdziwe”.
Ważne miejsce wśród naszych tytułów stanowią teksty socjologiczne, historyczne i antropologiczne, a także literatura piękna, w tym dla dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy liczne konkursy zarówno dla debiutujących, jak i doświadczonych twórców, m.in. konkurs na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię „Narew – ludzie, przyroda, kultura” (najlepszą cześć dorobku prezentuje „Wielka księga narwiańska”), konkursy pamiętnikarskie: „Wyfrunęli. Nowa emigracja o sobie„Wschodnie losy Polaków”, „Zachodnie losy Polaków”, „Jak żyjesz, Polaku?”, „Kto mnie wychowuje?”. Znaczna część książek wpisuje się w serię wydawniczą Zaczepki, a także Serię Glogerowską, której poszczególne tomy pod redakcją takich naukowych autorytetów, jak Henryk Samsonowicz, Włodzimierz Pawluczuk czy Janusz Tazbir ukazują się nieprzerwanie od 1995 roku.
Inspiracje i prowokacje kulturalne
Konkurs o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera
Od 1984 roku "Stopka", przy wsparciu takich autorytetów naukowych, jak profesorowie Henryk Samsonowicz i Janusz Tazbir prowadzi doroczny konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera urodzonego w Tyborach Kamiance w pobliżu Łomży, wielkiego etnografa  i autora słynnej "Encyklopedii staropolskiej". Nagroda glogerowska jest przyznawana za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Mogą ją otrzymywać Polacy mieszkający w kraju i za granicą. Wśród jej laureatów znaleźli się m.in. prof. Jan Miodek, Józef Burszta, Julian Krzyżanowski, Bohdan Baranowski, Czesław Hernas, Roman Reinfuss, Jadwiga Klimaszewska, Roch Sulima, Dorota Simonides, Bronisław Gołębiowski, Franciszek Ziejka, Józef Borzyszkowski, Kazimierz Sopuch, Piotr Kowalski i Włodzimierz Pawluczuk, a także najbardziej cenieni animatorzy życia kulturalnego w regionach. Każdemu rozdaniu nagród towarzyszy sesja naukowa, w której uczestniczą uczeni i działacze kulturalni z całego kraju.

PSF

PSF

PSF

PSF

PSF

PSF

Prasa dawna
Utworzona w siedzibie Stowarzyszenia Czytelnia Prasy Dawnej obejmuje zbiór przedwojennych czasopism wydawanych w Łomży i w innych miastach regionu północno-wschodniego. W ramach działań statutowych z zakresu prasoznawstwa w 1983 roku Stowarzyszenie we współpracy z Biblioteką Narodową udostępniło zestaw mikrofilmów z kolekcją regionalnej prasy dawnej. Wielokrotnie przewijane mikrofilmy z czasem traciły na czytelności, więc w 2013 roku Stowarzyszenie je zdigitalizowało. Obecnie pełen zbiór prasy dawnej, którym dysponuje Stowarzyszenie, liczy 45 tytułów – łącznie 30900 skanów.

Białostocki Dziennik Wojewódzki
Białostocki Kurier Nowości
Białostoczanin
Białystoker Telegraf
Czuwaj (Łomża)
Czyn (Białystok)
Drogowiec (Łomża)
Dróżnik Szosowy (Łomża)
Dziennik Białostocki
Dzień Dobry (Białystok)
Dzień Ziemi Suwalskiej
Dzwon znad Narwi (Nowogród)
Echa Płockie i Włocławskie (Płock)
Echo Szkolne (Łomża)
Gazeta Kolneńska
Gazeta Łomżyńska
Głos Powiatu Wysokomazowieckiego
Głos Ucznia (Stanisławów)
Głos Uczniowski (Białystok)
Goniec Pograniczny (Nowogród)
Gość Puszczański (Nowogród)
Ilustrowany Tygodnik Kresowy (Białystok)
Kurier Codzienny Ziemi Suwalskiej
Ku Szczytom (Łomża)
Młoda Myśl (Białystok)
Promień (Gniezno, druk w Łomży)
Prożektor (Białystok)
Przegląd Demokratyczny (Białystok)
Przegląd Łomżyński
Przegląd Ostrołęcki
Rozporządzenia Urzędowe Kurii Biskupiej Łomżyńskiej
Seminarzysta (Łomża)
Sprawa Katolicka (Łomża)
Strzelec Rezerwista (Suwałki)
Suwalker Wochnblat
Tygodnik Katolickiego Stronnictwa Małorolnych (Suwałki)
Tygodnik Suwalski
Tygodnik Ziemi Łomżyńskiej
Wiadomości Kościelne Diecezji Łomżyńskiej
Wiadomości Parafii Łomżyńskiej
Wolna Łomża
Wspólna Praca (Łomża)
Ziemia Łomżyńska
Związek Obrony Kresów Zachodnich (Białystok)
Życie i Praca (Łomża)

Z zasobów korzystają nieodpłatnie studenci, doktoranci, historycy i pasjonaci historii regionalnej, którzy często poszukują oryginalnych źródeł, danych do genealogii rodzin lub historii lokalnej. W oparciu o zasoby Czytelni Prasy Dawnej powstawały monografie miejscowości, parafii, organizacji społecznych, szkół, biografie osób ważnych w historii regionu, a także liczne artykuły prasowe. Zainteresowanie okresem dwudziestolecia międzywojennego jest szczególne. Czytelnia ułatwia prace badawcze i przyczynia się do promocji historii regionu.
Szkoły
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" jest znane także ze swojej działalności oświatowej. Jest organem założycielskim sieci szkół w całym kraju.
PSF

Top 5
Oblicza solidarności
Oblicza solidarności
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.025s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies