Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży powstało jesienią 1981 roku.
Zrzesza około trzystu członków, głównie dziennikarzy, naukowców, działaczy kulturalnych i oświatowych. Organizuje prestiżowy ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera oraz konkursy pamiętnikarskie dla Polaków w kraju i za granicą. Przy Stowarzyszeniu działa oficyna wydawnicza, czytelnia prasy dawnej, gromadzona jest kolekcja muzealna. Stowarzyszenie prowadzi policealne szkoły farmaceutyczne w wielu miastach Polski.
Założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia był dziennikarz, reporter i wydawca Stanisław Andrzej Zagórski (1933–2015). Obecny prezes Stowarzyszenia to prof. dr hab. Ludwik Malinowski, autor licznych prac naukowych, artykułów i recenzji z zakresu historii najnowszej i politologii, były wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Kierunki pracy Stowarzyszenia
Działalność wydawnicza

W obszarze naszych szczególnych zainteresowań znajduje się literatura faktu w rozmaitych odsłonach tematycznych i gatunkowych.
Zgodnie z intencją założyciela „Stopki”, red. Stanisława A. Zagórskiego, „specjalizujemy się w literaturze dokumentalnej, w pamiętnikarskim utrwalaniu najważniejszych obszarów rzeczywistości, widzianych oczami pojedynczego człowieka. Jest to specyficzne widzenie świata. I na swój sposób – jedyne prawdziwe”.
Ważne miejsce wśród naszych tytułów stanowią teksty socjologiczne, historyczne i antropologiczne, a także literatura piękna, w tym dla dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy liczne konkursy zarówno dla debiutujących, jak i doświadczonych twórców, m.in. konkurs na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię „Narew – ludzie, przyroda, kultura” (najlepszą część dorobku prezentuje „Wielka księga narwiańska”), konkursy pamiętnikarskie: „Wyfrunęli. Nowa emigracja o sobie,” „Wschodnie losy Polaków”, „Zachodnie losy Polaków”, „Jak żyjesz, Polaku?”, „Kto mnie wychowuje?”. Znaczna część książek wpisuje się w serię wydawniczą ZG (Zygmunt Gloger), Zaczepki, a także Serię Glogerowską, której poszczególne tomy ukazują się nieprzerwanie od 1995 roku.
Inspiracje i prowokacje kulturalne
Konkurs o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera
Od 1983 roku „Stopka” prowadzi doroczny Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera urodzonego w Tyborach Kamiance w pobliżu Łomży, wielkiego etnografa i autora słynnej „Encyklopedii staropolskiej”. Nagroda glogerowska jest przyznawana za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Mogą ją otrzymywać Polacy mieszkający w kraju i za granicą. Wśród jej laureatów znaleźli się m.in. prof. Jan Miodek, Aleksander Naumow, Andrzej Strumiłło, Andrzej Jakubiak, Dionizjusz Czubala, Kalina Bahneva, Agnieszka Matusiak, Janusz Szczepański, Roch Sulima, Dorota Simonides, Krzysztof Czyżewski, Karolina Cicha, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny. Każdemu rozdaniu nagród towarzyszy sesja naukowa, w której uczestniczą naukowcy i działacze kulturalni z całego kraju.

Żarliwym promotorem Nagrody Glogera był od chwili ogłoszenia jej pierwszej edycji prof. Aleksander Gieysztor, który przewodniczył kapitule. Po jego śmierci przewodniczenie w kapitule objął prof. Janusz Tazbir, a następnie prof. Henryk Samsonowicz. Obydwoje szczególnie cenili sobie wyławianie i nagradzanie animatorów życia kulturalnego ożywiających swoje środowiska. Obecnie przewodniczącym jest prof. Tadeusz Panecki, historyk specjalizujący się w historii najnowszej i politologii, prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, wieloletni ekspert i przewodniczący jury w teleturnieju „Wielka gra” (do końca emisji programu).

Nagroda i Medal Zygmunta Glogera
Nagroda i Medal Zygmunta Glogera
Nagroda i Medal Zygmunta Glogera Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Prasa dawna
Utworzona w siedzibie Stowarzyszenia Czytelnia Prasy Dawnej obejmuje zbiór przedwojennych czasopism wydawanych w Łomży i w innych miastach regionu północno-wschodniego. W ramach działań statutowych z zakresu prasoznawstwa w 1983 roku Stowarzyszenie we współpracy z Biblioteką Narodową udostępniło zestaw mikrofilmów z kolekcją regionalnej prasy dawnej. Wielokrotnie przewijane mikrofilmy z czasem traciły na czytelności, więc Stowarzyszenie je zdigitalizowało. Obecnie pełen zbiór prasy dawnej, którym dysponuje Stowarzyszenie, liczy 45 tytułów – łącznie 30900 skanów.

„Białostocki Dziennik Wojewódzki”
„Białostocki Kurier Nowości”
„Białostoczanin”
„Białystoker Telegraf”
„Czuwaj” (Łomża)
„Czyn” (Białystok)
„Drogowiec” (Łomża)
„Dróżnik Szosowy” (Łomża)
„Dziennik Białostocki”
„Dzień Dobry” (Białystok)
„Dzień Ziemi Suwalskiej”
„Dzwon znad Narwi” (Nowogród)
„Echa Płockie i Włocławskie” (Płock)
„Echo Szkolne” (Łomża)
„Gazeta Kolneńska”
„Gazeta Łomżyńska”
„Głos Powiatu Wysokomazowieckiego”
„Głos Ucznia” (Stanisławów)
„Głos Uczniowski” (Białystok)
„Goniec Pograniczny” (Nowogród)
„Gość Puszczański” (Nowogród)
„Ilustrowany Tygodnik Kresowy” (Białystok)
„Kurier Codzienny Ziemi Suwalskiej”
„Ku Szczytom” (Łomża)
„Młoda Myśl” (Białystok)
„Promień” (Gniezno, druk w Łomży)
„Prożektor” (Białystok)
„Przegląd Demokratyczny” (Białystok)
„Przegląd Łomżyński”
„Przegląd Ostrołęcki”
„Rozporządzenia Urzędowe Kurii Biskupiej Łomżyńskiej”
„Seminarzysta” (Łomża)
„Sprawa Katolicka” (Łomża)
„Strzelec Rezerwista” (Suwałki)
„Suwalker Wochnblat”
„Tygodnik Katolickiego Stronnictwa Małorolnych” (Suwałki)
„Tygodnik Suwalski”
„Tygodnik Ziemi Łomżyńskiej”
„Wiadomości Kościelne Diecezji Łomżyńskiej”
„Wiadomości Parafii Łomżyńskiej”
„Wolna Łomża”
„Wspólna Praca” (Łomża)
„Ziemia Łomżyńska”
„Związek Obrony Kresów Zachodnich” (Białystok)
„Życie i Praca” (Łomża)

Z zasobów korzystają nieodpłatnie studenci, doktoranci, historycy i pasjonaci historii regionalnej, którzy często poszukują oryginalnych źródeł, danych do genealogii rodzin lub historii lokalnej. W oparciu o zasoby Czytelni Prasy Dawnej powstawały monografie miejscowości, parafii, organizacji społecznych, szkół, biografie osób ważnych w historii regionu, a także liczne artykuły prasowe. Zainteresowanie okresem dwudziestolecia międzywojennego jest szczególne. Czytelnia ułatwia prace badawcze i przyczynia się do promocji historii regionu.
Szkoły
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” jest znane także ze swojej działalności oświatowej. Jest organem założycielskim sieci szkół w całym kraju.
PSF

Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.033s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies