Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023
EM / 12:42:09, 18.09.2020 r.   drukowanie
$$Wytyczne dla publiczności
  • obowiązują maseczki lub przyłbice,
  • przed wejściem należy zdezynfekować ręce,
  • każdy uczestnik zostanie poproszony o złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu.Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 86 216 42 61


Dokumenty do pobrania

Oświadczenie

Regulamin uczestnictwa w XXXI edycji
Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera
$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem Łomża

Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.030s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies