Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023
Glogery 2021
EM / 13:55:17, 29.09.2021 r.   drukowanie
$ $

W tym roku mija 40 lat od powstania „Stopki”. Jubileuszowe obchody, gala wręczenia nagród Glogera i konferencja naukowa nt. „Kultura wobec kryzysu. Polska i świat” odbyły się 24 września w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Udział wzięli laureaci XXXII edycji Nagrody Glogera, reprezentanci rozmaitych dyscyplin, dziedzin nauki i różnych pokoleń, a także przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji i organizacji pozarządowych. Spotkanie uświetnił występ Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod batutą maestro Dariusza Łapińskiego. Łączył on małą orkiestrę smyczkową, brzmienie trąbek, saksofonów i puzonów z typowym big-bandem, uzupełnionym o grupę wokalną.

$ $
$ $
$ $
$ $
LAUREACI
Nagroda I stopnia

$ $
Prof. Dionizjusz Czubala – jeden z najbardziej zasłużonych polskich folklorystów, którego działalność zyskała uznanie w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Badania profesora dotyczą słabo rozpoznanych obszarów kultury polskiej i mają wymiar pionierski. W latach 90. XX wieku zainicjował on zbieranie i badanie polskich legend miejskich – będąc pierwszym i przez wiele lat jedynym – polskim folklorystą reprezentującym ten obszar badań. Utrwalał różne formy narracji, które funkcjonowały jedynie w tradycji ustnej. Jego liczne publikacje wprowadziły do polskiej humanistyki tematy całkowicie pomijane lub marginalizowane w dotychczasowych badaniach folklorystycznych.Nagroda II stopnia

$ $
Prof. Ryszard Kaczmarek – od wielu lat popularyzuje wiedzę o Śląsku, jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Polski XX wieku, historii Niemiec XIX–XX wieku i nowożytnej historii Śląska. Autor wielu historycznych publikacji, z których najbardziej głośne stały się tytuły opublikowane w Krakowie, nakładem Wydawnictwa Literackiego: Polacy w Wehrmachcie, Polacy w armii Kajzera, Powstania śląskie 1919–1921. Współautor i redaktor naukowy wielu książek. Swoje badania i działalność popularyzatorską związaną ze Śląskiem prowadzi we współpracy nie tylko ze środowiskami lokalnymi, ale także międzynarodowymi: w Niemczech i w Czechach.Nagroda III stopnia

$ $
Wawrzyniec Kłosiński – działacz społeczny, regionalista, popularyzator historii, tradycji i folkloru ziemi łomżyńskiej. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, inicjator i redaktor naczelny wszystkich publikacji Towarzystwa, m.in. kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie”. Dokumentuje wielowiekowy dorobek ziemi łomżyńskiej. Jego wcześniejsza praca zawodowa jako dziennikarza prasowego, telewizyjnego i radiowego była również związana z upamiętnianiem życia dawnych i obecnych mieszkańców Łomży oraz regionu.Wyróżnienia otrzymali:

$ $
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – idea działań zespołu działającego pod kierunkiem prof. Huberta Chudzia (na zdjęciu po lewej) wiąże się przede wszystkim z ocaleniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa obywateli polskich poddanych przymusowym migracjom. Zespół wypełnia lukę w obszarze badawczym szeroko pojętych przesiedleń, dokumentuje migrację ludności polskiej, w tym zesłańców na Sybir. Przybliża również losy Sybiraków-Afrykańczyków, którzy na czas wojennej zawieruchy znaleźli schronienie w Afryce Wschodniej i Południowej. Zbiór dokumentacji dotyczy nie tylko okresu bezpośrednio związanego z deportacją, ale też czasu późniejszego – tworzenia małych ojczyzn na obczyźnie.


$ $
Dr Elżbieta Ciborska ocaliła od niepamięci osiągnięcia wielu pokoleń młodzieży wiejskiej. Plonem jej wieloletniej pracy jest pięć tomów Słownika biograficznego polskiego ruchu młodowiejskiego obejmującego ponad tysiąc biogramów. Od lat współpracuje z Fundacją Polskich Uniwersytetów Ludowych. Z jej inicjatywy powstał m.in. ruch społeczny Wszechnica Rodziny Wiejskiej o charakterze uniwersytetu ludowego. Wpisuje się on w życiową misję Elżbiety Ciborskiej, czyli edukację rodziny pochodzącej z obszarów wiejskich.


$ $
W imieniu Krzysztofa Chojnackiego wyróżnienie odebrała Małgorzata Jaszczołt, kustosz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, które było wnioskodawcą. Krzysztof Chojnacki to starszy kustosz tego muzeum, w którym pracował blisko 40 lat. Jest jednym z pionierów polskiego filmu etnograficznego. Autor kilkudziesięciu tysięcy fotografii i filmów z zakresu obrzędowości, folkloru, rzemiosła. Podczas badań terenowych utrwalał na taśmie filmowej archaiczne techniki rzemieślnicze. To zapisy zarówno artystyczne, jak i dokumentujące dawne zajęcia, reliktowe widowiskowe obrzędy czy odchodzący świat rzemieślników: kowali, bednarzy, duharzy, wytwórców kołowrotków. Prace te realizowane były na terenie całej Polski (Podhale, Kurpie, Podlasie, Podkarpacie, Pomorze).

NJ

Zdjęcia: Jerzy Chaberek


$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem Łomża

Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.046s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies