Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023
Zaczepki
SSP STOPKA / 14:25:53, 14.11.2007 r.   drukowanie
Tak nazwaliśmy serię publicystyczną Oficyny Wydawniczej STOPKA, podejmującą najważniejsze problemy życia publicznego. Autorzy, naukowcy i dziennikarze, zaprezentują swoje punkty widzenia na różne, zazwyczaj drażliwe, tematy. Bez próby obiektywizowania, tzw. naukowego ujęcia tematu. Mają prowokować swoim subiektywizmem, swoimi uprzedzeniami, dążyć do zwarć, zachęcać do niezgody, do konfrontacji. W każdym tomiku podamy adres poczty elektronicznej STOPKI, pod który można będzie nadsyłać polemiki. Co jakiś czas, oprócz kolejnej książki z tego cyklu, będziemy drukować książeczkę – aneks pt. "Polemiki". Ustaliliśmy dla tej serii książek format kieszonkowy i objętość nie większą niż 100 stron druku, czyli około dwóch arkuszy wydawniczych.Ukazały się już:

Z księgi PodlasiaZ księgi Podlasia
Autor: Sokrat Janowicz

Pierwsza książka z serii Zaczepki, traktująca o historycznych uwarunkowaniach rozwoju Podlasia i sytuacji białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Książka obarczona piętnem subiektywizmu, ale to akurat zaleta, a nie wada pozycji wydawanych w Zaczepkach. Autor, pisarz białoruskiej narodowości mieszkający w Krynkach koło Białegostoku, widzi niedostatki, ale i zalety współistnienia różnych nacji na Podlasiu na przestrzeni wieków. Pisze o rozwoju ziemi podlaskiej, wspieranym przez tutejszych Białorusinów, Ukraińców i Rosjan.
do sklepu >>A kto nas przeprosi?A kto nas przeprosi?
Autor: Marek Arpad Kowalski

Czy Polak musi ciągle przepraszać? Przepraszamy za winy rzeczywiste i urojone, narażając się – zdaniem autora – na brak szacunku u innych narodów. Tekst Kowalskiego to próba globalnego spojrzenia na Europę i polskie kompleksy, na nasze krzywdy i krzywdy wyrządzane przez nas innym. To także jasno postawiona teza: winami ojców nie możemy obciążać synów. A kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień.
do sklepu >>
Miłość ponowoczesnaMiłość ponowoczesna
Autor: Włodzimierz Pawluczuk

Trzy wykłady znanego socjologa kultury i religii o współczesnym pojmowaniu szczęścia i miłości w dobie ponowoczesności, czyli dzisiejszych zwariowanych czasach, czasach końca tradycyjnych wartości, czasach pogoni za nowością. Czy jest tu miejsce na miłość, a jeśli tak, to czym ona jest dla współczesnych ludzi? Pawluczuk szuka przejawów miłości w literaturze i w nauce. Tropi jej ślady w kulturze, by zaserwować czytelnikowi konkluzję, że wszyscy tęsknimy do katastrofy, do czegoś nieoczekiwanego. Że trzeba kataklizmu, by docenić to, co się ma, by docenić szczęście i miłość.
do sklepu >>


Bal przebierańcówBal przebierańców
Autorzy: Janusz Goćkowski, Anna Woźniak

"Przebieraniec uczy się odgrywania roli tragika i roli komika, udaje człowieka poważnego i klauna, stylizuje się na „konika polnego" i na „mrówkę”. Nie ma w nim nic autentycznego. On sam do wszystkiego ustosunkowuje się z „efektem obcości". Przebieraniec nie ma tożsamości. Jest człowiekiem typowym dla stanu zaawansowanego procesu „rozpadu wartości". Jest kimś, kto siebie (którego naprawdę nie ma) zastępuje maską".
do sklepu >>Gęba polska Gęba polska, czyli mistrz Gombrowicz
Autorzy: Anna Wyka

Jacy powinni być Polacy i jaka jest ich rola w Europie według Gombrowicza? Na to pytanie stara się odpowiedzieć socjolog kultury Anna Wyka. Dowodzi, że postawa gombrowiczowska może być zarówno przeciwwagą dla polskiej megalomanii, jak i polskich kompleksów. Zdaniem Wyki Gombrowicz tropi polskie słabości nie po to, by je wykpić, ale by pokazać, że bycie dobrym Polakiem czy dobrym Europejczykiem oznacza po prostu bycie dobrym, aktywnym, twórczym człowiekiem, jednostką, która współtworzy zbiorowość.
do sklepu >>
$ $Religia – schronienie czy więzienie?
Autorzy: Stanisław Obirek

Kościół, który boi się dialogu, który zakłada jednomyślność, który działa jak partia, wykluczająca myślących inaczej niż jej przywódcy. Czy taki jest prawdziwy Kościół rzymskokatolicki? Czy w takim razie możliwy jest autentyczny dialog międzyreligijny? Takie pytania nasuwają się po lekturze niezwykle osobistej książki Stanisława Obirka, byłego jezuity, który w 2005 roku opuścił zakon, by – jak twierdzi – móc swobodnie wypowiadać się, a nawet krytykować Kościół. Obirek opisuje religię przez pryzmat własnych doświadczeń i sam ma wątpliwości, czy jest to najwłaściwszy sposób uchwycenia jej istoty. Jednak – jak przyznaje – inaczej nie potrafi.
do sklepu >>$ $Matura, Sienkiewicz i wychowanie patriotyczne
Autorzy: Piotr Kowalski

Szkoła, jej model, koncepcja wychowanka, wyobrażenie o wartościach, do jakich będzie wprowadzony, pomysł na jego wiedzę, kompetencje i umiejętności: oto podstawa myślenia o systemie oświatowym. To także szczególnie wrażliwe miejsce kultury: od tego, jaką będzie szkoła i co będzie oferowała uczniom, zależy, czym będziemy jako społeczeństwo. Czy wpadać będziemy w pułapki populistów, będziemy ponowoczesnymi barbarzyńcami wyposażonymi w najnowsze technologie, czy też wybijemy się na niepodległość myślenia i będziemy rzeczywistym społeczeństwem obywatelskim. O szkole trzeba dyskutować – ta książka do takiej dyskusji jest zaproszeniem.
do sklepu >>$ $ Śmieciarze. Antyrecyklingowe studium antropologii codzienności
Autorzy: Włodzimierz Karol Pessel

Wyprawa badacza na śmietnisko - to dopiero "wyzwanie" dla warsztatu antropologicznego. Zamiast "kresowców" i krajowców, rzeczy niepotrzebne; zamiast respondentów i bohaterów wywiadów, pogłębiony kontakt z materialnymi śladami ludzkich zachowań - i to za sprawą jednego z warszawskich śmieciarzy.
Włodzimierz K. Pessel napisał frapujący antropologiczny raport o śmieciach i ludziach, którzy najczęściej z przymusu, niekiedy też z wyboru, żyją w obszarach marginalnych wielkiej aglomeracji, w których to odpady stanowią dominujący element krajobrazu, ale tym samym – są niezbywalnym elementem tworzącym szczególnego rodzaju kulturowy ład. Śmieci i ich ludzie, niekiedy tylko stykający się z intruzami z innych obszarów, obojętnie jak blisko fizycznie usytuowanych, stanowią temat opowieści młodego badacza. Przyjęta perspektywa i niewątpliwe talenty literackie autora przynoszą efekty znakomite – raport jako zapis szczególnego rodzaju obserwacji uczestniczącej, bez dziennikarskiej sensacji i pseudofilozoficznych metafor życiowej mądrości śmieciarzy, stawia diagnozy daleko wykraczające poza opinie na temat statusu społecznego nędzarzy i stanu zdegradowanych obszarów miejskich (P. Kowalski).
do sklepu >>


Tematy serii wydawniczej Zaczepki:
 1. Polska bieda i polski dostatek.
 2. Czy media zabijają? Autor: Krzysztof Rau.
 3. Mieszczanin w elektronicznych sieciach. Autor: o. dr Piotr Jordan Śliwiński.
 4. Kościół panujący czy Kościół miłosierny?
 5. Być wierzącym... Autor: ks. prof. biskup Tadeusz Pieronek.
 6. Być niewierzącym... Autor: Henryk Gała.
 7. Czarne karty północnego Mazowsza (Łomżyńskie). Autor: prof. Adam Dobroński.
 8. Chłop potęgą jest, czy nie jest? Autor: red. Anna Tatarkiewicz.
 9. Upadek (schyłek) inteligencji polskiej. Autor: prof. Bronisław Gołębiowski.
 10. Polak katolik – dziś. Autor: ks. dr Jerzy Sikora.
 11. Żydzi polscy.
 12. Ruskie i Polaczki.
 13. Umierać godnie. Autor: red. Marek Jaworski.
 14. Religijność codzienna Polaków.
 15. Czy Unia Europejska jest dla Polaka? Autor: prof. Ludwik Malinowski.
 16. Co Polak wie o sobie?
 17. Ślązacy współcześni. Autor: prof. Dorota Simonides.
 18. Kolędowanie współczesne. Autor: prof. Teresa Smolińska.
 19. Etyka klonowania (klonowanie nadzieją czy zapowiedzią katastrofy?).
 20. Seks i pornografia współczesna.
 21. Blokersi i pokolenie X.
 22. Elity w stadium rozkładu.
 23. Polska szkoła oczerniania, obrażania i donosów. Autor: red. Ryszard Wójcik.
 24. Mniejszości religijne.
 25. Cygan nie sieje...
 26. Antypolonizm dzisiejszy.
 27. Polscy Ukraińcy w pół wieku po akcji W.
 28. Gdzie ci Łużyczanie?
 29. Groza polska (afery, korupcja, deficyt, polowanie na „skóry”).
 30. Bunt doradców i samotność liderów. Autor: Andrzej Tchórzowski.
Uwaga: Lista tematów jest otwarta. Każdy może zgłosić pomysł na nową książkę i ewentualnie stać się jej autorem bądź sponsorem. Zapraszamy i zachęcamy.
Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.047s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies