Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023
Glogery 2018 wręczone
EM / 09:13:45, 31.10.2018 r.   drukowanie


Utworem Richarda Galliano "Tango pour Claude" w aranżacji łomżyńskiego zespołu Bioacoustic powitaliśmy gości przybyłych na finał XXIX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. W tym roku obchodziliśmy dwa wielkie jubileusze. Jeden ogólnopolski – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i drugi o wymiarze lokalnym – 600-lecia nadania Łomży praw miejskich. Stąd charakter otwarty wydarzenia, które trwało wyjątkowo dwa dni i odbyło się w przestronnej sali widowiskowej w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.
Finał tej edycji świętowaliśmy w gronie znakomitych gości, którzy przybyli do Łomży z różnych stron Polski. Wśród nich byli m.in. Mateusz Adamkowski – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, posłowie na Sejm RP, prezydent Łomży, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, instytucje kultury, laureaci tegorocznej i poprzednich edycji, dyrektorzy i młodzież łomżyńskich szkół średnich.Nagrody Glogera otrzymali kolejno:Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych w Warszawie. Fundacja podejmuje liczne inicjatywy organizacyjno-wydawnicze, popularyzując pedagogię Ignacego i Zofii Solarzów, prekursorów idei uniwersytetów ludowych w Polsce. Wspiera wiejski ruch społeczno-kulturalny, otwarte kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających na wsi. Wychowuje poprzez teatr, obrzędy, filmy i rozmaite formy artystyczne. Podejmuje starania, by przyczynić się do rozwoju kultury regionalnej i wpływa twórczo na małe ojczyzny. Naczelna idea fundacji to: "Wydobyć ze wsi siłę aktywności kulturalnej dla Polski".

Prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk niemal całą swoją wieloletnią działalność naukową, edytorską i publicystyczną poświęcił badaniu życia i twórczości Stefana Żeromskiego. Jego zasługą jest wydanie 32 tomów "Pism zebranych Żeromskiego", w których pojawiło się wiele nieznanych dotąd informacji o ludziach z kręgu rodzinnego i intelektualnego Żeromskiego. W poszukiwaniu dokumentów i informacji do objaśnienia korespondencji i publicystyki pisarza laureat odbywał liczne podróże, m.in. do Wilna, Lwowa, Pragi, Rzymu, Florencji i Paryża. Tomy nie tylko przedstawiają rzetelny i pełny obraz życia Żeromskiego, ale również wzbogacają wiedzę o Ziemi Świętokrzyskiej – o jej historii, kulturze oraz ludziach, którzy tam działali i stamtąd wyszli.

Prof. Hanna Markiewicz od wielu lat przybliża działalność oświatową Polskiej Macierzy Szkolnej na Kresach Wschodnich, która powstała w czasie zaborów i przetrwała do naszych czasów. Laureatka ma duże zasługi na rzecz kształcenia dzieci polskich poza granicami kraju. Jest autorką prac ukazujących inicjatywy oświatowe Polskiej Macierzy Szkolnej w okresie międzywojennym na Polesiu, a także w Równem na Wołyniu.

Dr Małgorzata Frąckiewicz – językoznawca, gwaroznawca, badaczka antroponimii Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej; popularyzatorka wiedzy o nazwisku jako tekście kultury. Autorka m.in. opracowania pt. „Słownik nazwisk łomżan (od XV do XIX wieku)”

Bożena i Wojciech Prus-Wiśniowscy założyli Muzeum Regionalne Bożeny i Wojciecha Prus-Wiśniowskich w Górze Kalwarii. Wspólną działalność muzealną prowadzą od ponad trzydziestu lat. To pasjonaci i członkowie Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska. Ich prywatny budynek mieszkalny i przyległy teren zostały przeznaczone na cele kulturalno-oświatowe. W skład ekspozycji wchodzą m.in. liczne kopie dokumentów, militaria, wytwory lokalnego rzemiosła, stroje oraz wystawa przyrodnicza.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie poprzez aktywną działalność naukowo-dydaktyczną wspiera dzisiaj najmłodszą emigrację. Słuchacze pozyskują tam umiejętności pomocne w funkcjonowaniu w wielokulturowym i wielośrodowiskowym otoczeniu. PUNO wypełnia misję służenia "Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami, pragną poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia akademickie w języku polskim, utrzymywać kontakt z polską nauką, kulturą, językiem – z polskością”. W imieniu PUNO nagrodę odebrała prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk.

Dr hab. Lech Giemza stworzył unikatowy w skali kraju projekt "Książka z plecaka". Od ponad dwóch lat z grupą największych pasjonatów z polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaraża młodzież licealną miłością do literatury i pokazuje, że czytanie jest wysiłkiem intelektualnym oraz niezwykłym wyzwaniem. Z licznych spotkań zrodziła się bezinteresowna współpraca między wykładowcami i nauczycielami-polonistami. W inicjatywę włączyło się kilkadziesiąt szkół, głównie z Lubelszczyzny.

Muzeum Niepodległości w Warszawie dokumentuje i popularyzuje wiedzę historyczną o dziejach Polski, szczególny nacisk kładąc na działalność niepodległościową oraz państwowotwórczą. Prowadzi ożywioną działalność wystawienniczą, popularyzatorską, naukową, a także wydawniczą – wydało publikacje nagrodzone w kategorii najlepsze wydawnictwo muzealne. Od 1994 r. placówka udostępnia drukiem własne periodyki: czasopismo muzealno-historyczne „Niepodległość i Pamięć” oraz "Rocznik Kresowy". Nagrodę odebrał dyrektor muzeum Tadeusz Skoczek.

NK

Zdj. Jerzy ChaberekRelacja z wydarzenia
Narodowe Centrum Kultury
Wrota Podlasia
4lomza.plGalę XXIX edycji Nagrody Z. Glogera sfinansowali:

$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży
$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Narodowe Centrum Kultury
$ $ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
$ $ Urząd Miejski w Łomży$ $
Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.037s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies