Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023
XXVIII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Gloge
SSP STOPKA / 12:43:09, 13.03.2017 r.   drukowanie
$$


Ogłaszamy XXVIII edycję Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. Organizatorem, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Ogólnopolskim wyróżnieniem przyznawanym od 1983 roku, honorujemy dokonania w badaniach nad współczesną i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem kulturowym. Wspólnym zamierzeniem organizatorów jest promowanie wybitnych osiągnięć twórców i badaczy kultury, dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, stworzenie warunków do współdziałania przedstawicieli różnych środowisk w życiu kulturalnym. Nagrody (medal projektu Janusza Czarnego i gratyfikacja pieniężna ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wręczone zostaną 20 października 2017 roku w Łomży. Uroczystości towarzyszyć będzie konferencja naukowa oraz prezentacja nowego tomu Serii Glogerowskiej.


Zachęcamy do zgłaszania kandydatur. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem XXVIII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, a także skorzystanie z formularza. Każdy wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata do nagrody, opis dotychczasowej działalności, uzasadnienie oraz dokumentację dokonań. Wnioski należy kierować na adres Stowarzyszenia do dnia 31 lipca 2017 roku.


$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży
$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
$ $ Urząd Miejski w Łomży
Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.032s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies