Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023
Komunikat o rozstrzygnięciu XXVI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
SSP STOPKA / 10:29:19, 14.10.2015 r.   drukowanie
NAGRODA I STOPNIA
prof. UwB, dr hab. Adam Czesław Dobroński, za badania i popularyzację historii ziem północno-wschodniej Polski, w tym Łomży i ziemi łomżyńskiej

NAGRODA II STOPNIA
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk z Olsztyna za wybitne osiągnięcia w badaniu historii Warmii i Mazur

NAGRODA III STOPNIA
prof. dr hab. Piotr Borek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako­wie za dokumentowanie wielokulturowego dziedzictwa Kresów

WYRÓŻNIENIA
Andrzej Cebula z Sandomierza za społecznikowską pasję w dokumen­to­waniu tradycji ziemi sandomierskiej
Wojciech Kowalczuk z Białegostoku za ochronę i pro­mo­wanie sztuki ludowej i tradycyjnych rzemiosł Podlasia
Barbara i Adam Podgórscy z Ru­dy Śląskiej za działalność na rzecz zachowania i propagowania dziedzictwa kulturowego i przy­rod­niczego Górnego Śląska

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Lucyna Janik z Gołotczyzny w powiecie ciechanowskim za wieloletnią pracę społecz­nikowską, zwłaszcza na rzecz młodzieży


XXV edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wraz z konferencją nt. „Z szablą i kielichem, czyli życie po sarmacku” sfinansowali:

$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
$ $ Urząd Miejski w Łomży
$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"


Wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2015 r. o godz. 11.
Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.033s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies