Seria Glogerowska
SSP STOPKA / 13:03:32, 14.11.2007 r.
Pierwsza książka, która zapoczątkowała serię, Spotkania z Glogerem pod redakcją Stanisława Zagórskiego, ukazała się w 1995 roku. Była zbiorem prac poświęconych znanemu polskiemu regionaliście rodem spod Jeżewa – Zygmuntowi Glogerowi.

Z roku na rok pojawiały się jednak tematy obszerniejsze, poruszające kwestie narodowościowe, sąsiedzkiego współistnienia czy kondycji współczesnych Polaków. Wydaniu każdego tomu towarzyszy sesja naukowa, gromadząca najwybitniejszych polskich naukowców: socjologów, historyków, regionalistów oraz dziennikarzy.W serii ukazały się dotychczas:

Co nas czeka? Świat – kraj – dom Co nas czeka? Świat – kraj – dom


Tyle o przyszłości możemy wiedzieć, jak daleko spojrzymy wstecz. Ale im bardziej staramy się odwracać, tym mniej klarowne stają się odbicia przyszłości. W myśleniu o tym, co się dotąd nie wydarzyło, mało przydatne okazuje się bowiem poznanie zmysłowe. Szklane kule służą posłusznie jedynie wróżkom z czarnym kotem na kolanach.
Włodzimierz Pessel

Pytania o przyszłość w ujęciu globalnym, lokalnym i tym najbliższym – domowym, zadawane są od zawsze. I takie właśnie próby przybliżenia różnych możliwych, wyobrażonych i projektowanych odpowiedzi na pytanie „Co nas czeka?”, zadawanych w jakże turbulentnej rzeczywistości czasu teraźniejszego, czynią autorzy kolejnego tomu Serii Glogerowskiej.
Dariusz Rott

do sklepu >>Ludzie w drodze. Migracje, granice, tożsamość Ludzie w drodze. Migracje, granice, tożsamość


Dawny emigrant brał ze sobą kuferek, potem podróżował z walizą, a jeśli był młody i wybierał się w drogę na krótki czas, wrzucał najpotrzebniejsze rzeczy do plecaka. Tak i my przygotowaliśmy tom, w którym znalazły się teksty wręcz niezbędne dla wędrowca, na pewno zalecane. Są wśród nich opisujące zjawisko migrowania z odwołaniem do Biblii, filozofów i socjologów. Przydadzą się z pewnością biografie sławnych emigrantów z różnych epok, skazanych na porzucenie stron rodzinnych. Dodaliśmy przyczynki literackie i reportażowe. Dociekliwi czytelnicy będą mogli pochylić się na rozważaniami pedagogów, ekonomistów, prawników. Pochwalamy zamysł Pawła Boryszewskiego: Kiedy ciężar okazuje się już nie do zniesienia, przychodzi czas, by wyruszyć w drogę. I podpowiadamy – w drogę z tomem z Serii Glogerowskiej.
Prof. Adam C. Dobroński

Migracje nie rozpoczęły się kilka lat temu. Związane są z mobilnością przestrzenną i są „stare jak świat”. Wszak migrare humanum est. Postanowiliśmy przyjrzeć się zjawisku migracji w ujęciu historycznym, edukacyjnym, globalnym, narodowym, regionalnym i lokalnym, nie zapominając o perspektywie indywidualnych ludzkich losów. Ostatnie miesiące dodały do tego katalogu perspektywę najtragiczniejszą z możliwych: wojny w Ukrainie tuż u naszych granic, bezprzykładnych zbrodni rosyjskiego agresora i okupanta, milionów uchodźców.
Prof. Dariusz Rott

Świadomość pograniczy wiązała się z zauważaniem innych, ich kultury, często z rezygnacją z narzucania innym poglądów czy schematów myślowych. Uczyła współistnienia, współpracy, życzliwości, otwartości, a tym samym stwarzała mniejsze przyzwolenie na obojętność, nietolerancję i megalomanię. Jak wskazywał ksiądz Józef Tischner, „na granicy, pograniczu można zgłupieć albo zmądrzeć. Kto głupi, a postawi się go blisko granicy, to zostanie jeszcze głupszy, a kto mądry ten zobaczy wielkie horyzonty i wielki świat”.
Prof. Jerzy Nikitorowicz

Wpisując historię człowieka w ścieżki, którymi przemierza życie, odnajdujemy go zawsze w drodze. Jeżeli nawet — jak wielu powtarza za Winstonem Churchillem — „jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy”, to wciąż pozostaje otwartą i nieodkrytą kartą. Dziś już wiemy, że chcąc wgłębić się w jej treść, trzeba powrócić do ksiąg, uwolnić się od terroru płasko, trywialnie rozumianych faktów i po raz kolejny pochylić nad dziejami Mojżesza, Odyseusza, Eneasza, zwłaszcza gdy teraźniejszość i codzienność zdają się człowieka przerastać. Pamięć, tęsknota i powrót do ksiąg mogą dać siłę, by móc bez lęku otworzyć drzwi.
Dr Jacek Kurek

do sklepu >>

Kultura wobec kryzysu Kultura wobec kryzysu


Chyba słusznie martwimy się najbardziej o przyszłość życia kulturalnego. Bo gdy chodzi o sferę idei, to już od dekadenckich początków XX wieku, gdy w humanistyce rozważano problem zmierzchu zachodniej cywilizacji, wiadomo, że wszelkie kryzysy — jako okoliczności zmiany paradygmatów — w ostatecznym rozrachunku okazują się żyznym podglebiem dla pożytecznych zmian i ożywienia intelektualnego. Kryzysy, owszem, burzą istniejące rutyny, aczkolwiek nie doprowadzają równocześnie do społecznej degrengolady.
Dr hab. Włodzimierz Karol Pessel

do sklepu >>

Oblicza solidarności Oblicza solidarności


Jeśli podejmując temat obliczy Solidarności, myślimy o polskiej przeszłości, to tylko dlatego, że konfrontujemy się z naszą przyszłością. Przeto przyszłość jako fakt społeczny nigdy nie wyzbywa się zakorzenienia w przeszłych debatach na temat tego, dokąd zmierzamy, dokąd powinniśmy zmierzać. Przywoływanie doświadczeń z przeszłości, więc tego, co już zostało przepracowane, dostarcza metody odsłaniania ukrytych motywacji teraźniejszych aktorów społecznych, w tym władzy, i diagnozowania tego, co właśnie nadchodzi (czy – jak w piosence z popularnego serialu satyrycznego – musi być za zakrętem). Bo przewidywanie w gruncie rzeczy jest analizą przeszłości, wróżeniem z przeszłości. Według słynnego aforyzmu amerykańskiego filozofa i pisarza George`a Santayany, ludzie, którzy nie pamiętają przeszłości, skazują się na przeżycie jej ponownie. Inaczej nigdy nie wywróżymy sobie solidarności społecznej.
Dr hab. Włodzimierz Karol Pessel

do sklepu >>

Kmicic czy Wiedźmin? O dialogu międzypokoleniowym Kmicic czy Wiedźmin?
O dialogu międzypokoleniowym


Wiedźmin jest na dobrej drodze do remisu z Kmicicem. Nie musi mieć kompleksów wobec szlachcica, skoro stanowi błyszczący przykład polskiego przepisu na sukces międzynarodowy współcześnie. Ale też Kmicic łatwo nie oddaje miejsca na podium, zakorzenił się w wyobraźni i pamięci Polaków starszych generacji. Nie jest to wcale tom poświęcony wyłącznie literaturze: przywołanie znanych bohaterów kulturowych stanowi pretekst do refleksji nad tym, co łączy różne pokolenia Polaków, i co też może ich do siebie zbliżać, gdy komunikacja międzypokoleniowa szwankuje.
Włodzimierz Karol Pessel

Kolejny ważny tom napisany przez grono wytrawnych Autorów i starannie przygotowany jak co roku przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”. Znowu podjęto temat niezwykle ważny i aktualny: dialog (komunikacja międzypokole­niowa) w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Na szczególne podkreślenie zasługuje dostrzegana wspólnota międzypokoleniowych wartości i emocji, ich podobieństwa i różnice, wreszcie wskazywana wspólnota i solidarność pokoleniowa jako ważny program dla współczesnego pokolenia oraz naszych następców.
Dariusz Rott

do sklepu >>Polska po latach niewoli Polska po latach niewoli


Tom poświęcony Polsce po latach niewoli, upamiętniający stulecie odzyskania niepodległości, zawiera artykuły, które przybliżają fragmenty dziejów kraju, narodu i małych ojczyzn. Ukazuje także miejsce wybitnych postaci w odzyskaniu państwowości oraz jej odbudowie.
Marceli Kosman

Tom prowokuje do szeregu pytań, które z jednej strony kładą akcent na znaczenie przełomowego momentu w historii naszej państwowości, z drugiej zaś – wiążą się w naturalny sposób z jego rozlicznymi konsekwencjami, które ujawniły się w toku późniejszych losów naszego państwa. Nad tą złożoną problematyką pochyliło się grono zacnych autorów, których twórczy wysiłek umożliwił w ten osobliwy sposób uświetnienie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. – Ryszard Kowalczyk

do sklepu >>

Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne


Wielkie ruchy migracyjne i raptowny zwrot w stronę patriotyzmu jako wartości nie tylko etycznej, ale i politycznej, sprowadziły doświadczenie patriotyczne do poziomu hasła, owocującego taktyką pozwalającą na budowanie wspólnoty w oparciu o nie­precyzyjne (i często nieuczciwe) podziały. Stąd zagrożenie uwikłania w postawy kseno­fobiczne, nacjonalistyczne, prowadzące do traktowania Innego jako nosiciela groźnych wirusów. Warto więc przyglądać się zmieniającym się formom doświadcze­nia przy­wiązania do ojczyzny, ich historii i współczesności, jak czynią to autorzy niniejszego tomu. Jeśli nie odrobimy takiej lekcji, zgubimy szlachetne i głębokie znaczenie patriotyzmu, stając się łatwym łupem manipulacji.
Tadeusz Sławek

Interesować nas będzie nie tylko perspektywa historyczna. Należy sobie zadać pytanie i poszukiwać nań odpowiedzi, czym jest patriotyzm dzisiaj i nowocześnie pojmowana tożsamość narodowa. W jaki sposób mądrze kształtować w nowoczesnym modelu otwartego społeczeństwa obywatelskiego poczucie narodowe i patriotyczne w perspektywie edukacyjnej i współczesnej, codziennej, w obszarze życia publicznego czy wreszcie w sferze aksjologicznej?
Dariusz Rott

do sklepu >>Polska otwarta czy zamknięta? Polska otwarta czy zamknięta?


Otrzymaliśmy publikację niezmiernie aktualną, zwłaszcza dzisiaj w Polsce i Europie roku 2016, gdzie coraz częściej mamy do czynienia z podsycaniem różnorodnych lęków, nacjonalizmu, szowinizmu czy ksenofobii. Nie chcemy pamiętać, że Polska stanowiła w tej części naszego kontynentu otwarty, przyjazny i pełen tolerancji azyl dla wykluczonych, uciekających przed wojnami, prześladowaniami religijnymi czy głodem. Polecam wszystkim refleksyjną lekturę tej mądrej i pełnej humanizmu książki.
prof. dr hab. Dariusz Rott


Otwarta na inne grupy ludności Rzeczpospolita tworzyła model zróżnicowanego społeczeństwa, który – jak stwierdzał papież Jan Paweł II – stanowi najlepszy wzorzec dziejowy dla dzisiejszej Unii Europejskiej. - prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

do sklepu >>Z szablą i kielichem, czyli życie po sarmacku Z szablą i kielichem, czyli życie po sarmacku


Wokół sarmatyzmu narosła zarówno czarna legenda, przypisująca szlachcie nie tylko wyłączną winę za doprowadzenie do upadku państwa, ale i podcięcie możliwości jego odrodzenia, jak i legenda heroiczna, w myśl której posiadacze klejnotu szlacheckiego uratowali polską świadomość narodową i wolę walki o niepodległość. Z natury swojej mit pozwala w prosty i jedno­znaczny sposób wyjaśnić skomplikowane zjawiska. Mit Sarmacji teorią najazdu rycer­skich Sarmatów uzasadnia uprzywilejowaną pozycję szlachty wobec podbitych rolni­ków. Choć nie opiera się na żadnych faktach i jest w oczywisty sposób bezpodstawny, wcale nie jest łatwy do obalenia. - ze wstępu prof. Janusza Tazbira

do sklepu >>Elity polskie Elity polskie


Kolejnym tomem z Serii Glogerowskiej "Stopka" włącza się do dyskusji o polskiej elicie. Grupa ta potrafi wybić się zakresem kompetencji czy wpływów, zyskać zwolenników i jest najlepiej dostosowana do roli przywódczej – tu autorzy artykułów są zgodni. Odmienne jest natomiast ujęcie tematu, od naukowego dyskursu po dowolne interpretacje, często prowokacyjne, karykaturalne, ujmujące rzeczywistośc z przekąsem czy przymrużeniem oka, zwłaszcza gdy mowa o współczesnych elitach rządzących. Obok tytułów "Elity kochane i niekoniecznie", "Elity po polsku; czyli byle kto", można więc znaleźć słowa zachęty, by sięgać do Złotego Wieku, "wołanie o elity" czy próbę odpowiedzi na kluczowe pytanie: "gdzie te elity?".

Nakład wyczerpanyPlaga celebrytów Plaga celebrytów


Dziś lepiej pojmujemy mitologię antyczną aniżeli rozumieli ją nasi przodkowie, wychowani w kulcie świętych, którzy opiekowali się zarówno państwem (Rzeczpospolita), jak i jego mieszkańcami. Celebryci niewiele mają z nimi wspólnego, sporo natomiast z bohaterami zasiadającymi ongiś na Olimpie. Podobnie jak tamci często się ze sobą spierają i wzajemnie dezawuują. Przypominają „półbogów” ze wszystkimi ludzkimi wadami i ułomnościami - Janusz Tazbir

Popularna piosenkarka spadła ze sceny podczas koncertu, prowadzący teleturniej znowu wziął ślub, a Iksińskiej niebezpiecznie obsunął się dekolt, gdy z nowym partnerem Ygrekowskim pojawiła się na czerwonym dywanie – rewelacje tego rodzaju zajmują coraz więcej miejsca w serwisach informacyjnych. Nie trzeba wcale być znawcą modnych trendów w naukach społecznych i humanistycznych, by wskazać palący problem związany ze zjawiskiem celebrytów (ang. celebrities). Obecność „znanych z tego, że są znani” w naszej codzienności zamazuje tradycyjne różnice między karierowiczostwem a nadzwyczajnymi osiągnięciami, między stylem a "lansem", statusem autorytetu i byciem jedną z wielu gadających głów. Cieszę się, że tylu wybitnych polskich myślicieli i wytrawnych publicystów zechciało podjąć namysł nad tym, co właściwie dziś znaczy zapracować na nazwisko, osiągnąć sławę, i ofiarowało swoje wielce wartościowe teksty do niniejszego tomu. - Włodzimierz K. Pessel
do sklepu >>$ $ Miejsca święte, miejsca przeklęte


Świat staje się banalnie płaski i trywialny. Las na Świętej Górze coraz rzadszy i cherlawy. Ludzie wyrąbują drzewa na opał i potrzeby gospodarcze. Pozostało jeszcze święte źródło na Petraszkach. Ale czy na długo? Poziom wód się obniża, studnie coraz płytsze, wyschły błotniste łęgi i stawy, rzeczki i strumyki zostały zmeliorowane. Świat staje się coraz bardziej wygodny, ale coraz bardziej bezduszny - Włodzimierz Pawluczuk

Nie dajmy się zwieść tytułowi tego zbioru studiów naukowych, sąsiadujących z kronikami rodzinnymi, osobistymi wspomnieniami i minimonografiami miejscowości dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. To bogactwo tematyczne sprawia, że obok miejsc świętych i — przeklętych nie może przejść obojętnie zarówno badacz dziejów kultury, jak etnolog czy ktoś zajmujący się najnowszą historią Polski - Janusz Tazbir
do sklepu >>$ $ Media wolne czy bezwolne?


Temat „czwartej władzy” co rusz powraca jak bumerang. Ostatecznie – z każdym dniem jest coraz bardziej aktualny. Z okazji 30-lecia „Stopki” poważyliśmy się na rozważania o wolności mediów, choć to kruchy i kapryśny lód. Tom zawiera ponad dwadzieścia artykułów, m.in.: „Kto nas cenzuruje?”, „Show czy szok? Media w społecznym i kulturowym krajobrazie epoki ponowoczesnej”, „Perfidia medialnej manipulacji”, „Widz wolny czy bezwolny?”, „Pragmatyczne aspekty legend miejskich w prasie i internecie”, „Czy brytyjskie klasy niższe śmierdzą?” „Czy Rok 1984 to plagiat? Czyli o wolności i bezwolności mediów na przykładzie brytyjskich i hiszpańskich doświadczeń George’a Orwella”.

Mówi się, że żyjemy w zmediatyzowanym świecie. Ale przecież nie powinniśmy mieć złudzeń: nigdy nie żyliśmy w innym. [...] Ważniejsze jest postawienie pytania o to, jak pojawiające się nowe media, nowe techniki komunikacyjne ten obraz zmieniają. Już Platon obawiał się, że wynalazek pisma może okazać się wątpliwym dobrodziejstwem. I choć jego poglądy znamy dzięki temu, że jego dzieła zostały zapisane, to diagnozy postawione przez myśliciela wcale nie straciły wiele na swojej słuszności
(ze wstępu).
do sklepu >>

Wykładnia „Media wolne czy bezwolne?"$ $ Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie


„Temat, jaki zaproponowaliśmy, »Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie«, jest z gatunku tych, na których można sobie zęby połamać”.
(Stanisław Zagórski)

„Uważna [...] lektura pozwoli wszakże na stwierdzenie, że lwia część studiów dotyczy tematyki wypunktowanej w tytule tej książki, mianowicie prawdy i fałszu, ukazanych na przykładach polskiej chwały i wstydu, nie tylko sarmackiego. Pisana przez przedstawicieli różnych dyscyplin, wśród których socjologowie zajmują chyba czołowe miejsce, ośrodków i generacji, nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ukryte w tytule.
[...] Przy lekturze niektórych wypowiedzi nasuwa się pytanie, które przed laty znajdowaliśmy często w listach nadsyłanych często do TVP. Dotyczyły one dyskusji toczonych na temat różnych wybitnych przedstawicieli naszych dziejów i naszej kultury. Ich autorzy, zniecierpliwieni nieco sprzecznymi nieraz opiniami, zadawali zirytowane pytania: »No dobrze, ale jak było naprawdę? Bohaterem czy zdrajcą była ta czy owa postać, znana choćby z czytanek szkolnych. Prosimy (a raczej żądamy) jednoznacznej wypowiedzi!«”.
(prof. Janusz Tazbir)
do sklepu >>$ $ Co kochamy?


"Człowiek, żeby żyć, funkcjonować i nie znajdować się w ustawicznym zwarciu z innymi, powinien kochać ludzi, próbować ich rozumieć. Jest istotą społeczną, musi taką być, jeśli chce przetrwać. Miłość zatem to słowo, które bije wszelkie rekordy częstotliwości używania. Jest jak oddech, który równa się życiu. A jakie przeciwstawne, niebezpieczne słowo jest blisko niej? Tak, nienawiść. Właściwie, pisząc o miłości, powinniśmy pisać też o jej przeciwieństwie. Bo nienawiść jest, jak każde zło, często silniejsza. Ale można się przed nią obronić".
(Stanisław Zagórski)
do sklepu >>$ $ Czego się boimy?


"»Czego się boimy?« – to już trzynasta pozycja, trzynasta książka ze »stopkowej« Serii Glogerowskiej. Pytania tytułowe zadaliśmy wybitnym publicystom i naukowcom, zachęcając ich do wzięcia się za bary z tematyką w gruncie rzeczy nieodgadnioną, bo ciągle jesteśmy a to w stanie lęku, a to w stanie strachu. Sama trzynastka też jest rozumiana wieloznacznie. Zazwyczaj jest traktowana jako liczba pechowa. Miejmy jednak nadzieję, że tej książce trzynastka nie zaszkodzi. Jej właściwie nic nie jest w stanie zaszkodzić. Przy tej nawałnicy lęków i straszydeł, jaką zaprezentowali autorzy, cóż może znaczyć jakiś tam drobny przesąd".
(Stanisław Zagórski)
do sklepu >>$ $ W co wierzymy?


Książka prezentuje różne formy wierzeń: religijnych, parareligijnych, zabobony i wróżby. Autorzy zachowują do nich dystans, ale i szacunek, bo każda wiara, nawet jeśli komuś się wydaje niedorzeczna, ma ładunek uczuć, których nie wolno ranić.
Lektura wielu znakomitych esejów, zgromadzonych w tej książce, może stanowić punkt wyjścia do refleksji nad własnym światopoglądem. A w jeszcze większym stopniu nad doświadczeniem historycznym i charakterem narodowym Polaków. Jesteśmy dziś zalewani falą irracjonalizmu, której patronuje telewizja, racząca widzów regularnie horoskopami. Oby te eseje wspomogły nas w uratowaniu się przed zatonięciem w powodzi oczywistych nonsensów.
(prof. Janusz Tazbir)
do sklepu >>$ $ Polska i jej sąsiedzi


Dlaczego nie kochamy swoich sąsiadów? Dlaczego Niemiec zły, a Rosjanin chytry? Przesądy? Możliwe. Ale przesądy zakorzenione w naszej historii i kulturze. Praca, którą prezentujemy, stara się usystematyzować myślenie Polaków o sąsiadach i odpowiedzieć na pytanie, czy jest ono uprawnione. Autorzy – autorytety w dziedzinie socjologii, historii, kulturoznawstwa – prezentują własny ogląd stosunków polsko-litewskich, polsko-ukraińskich czy polsko-niemieckich. Zauważają, że jesteśmy na siebie skazani. Stąd wołania, by żyć razem, a nie obok siebie, by szukać porozumienia między granicami, by otworzyć się na kulturę sąsiadów. Ale to także wołanie, aby zauważyć tych, którzy mieszkają obok nas – Romów, Żydów, mniejszość białoruska czy niemiecką.
do sklepu >>$ $ Polacy o sobie


"W XXI stuleciu nadal zaglądamy niespokojnie w "lustro", aby się przekonać, czy jest nam "do twarzy" z odzyskaną po raz drugi w naszych dziejach niepodległością. Odpowiedzi wypadają rozmaicie, od ultrapesymistycznych do nieśmiałych wyrazów nadziei, iż w końcu dopłyniemy do spokojnej przystani, której na imię normalne państwo".
(Janusz Tazbir)
do sklepu >>$ $ Kultura polityczna Polaków


W czasach, gdy media co i rusz pokazują rzucających się sobie do gardeł polityków, kiedy z anteny radiowej słychać parlamentarzystów używających słów mało parlamentarnych, gdy gazety opisują kolejne afery na szczytach władzy, co można powiedzieć o kulturze politycznej Polaków?
Przedstawiamy Państwu tom wypowiedzi na ten temat wybitnych socjologów, polityków, obserwatorów sceny politycznej i naukowców. Wielu z nich – co chyba nikogo nie dziwi – stawia niepokojącą diagnozę: kultura polityczna jest w Polsce równa zeru. Czy zatem nic już nie można zrobić? Czy polskie społeczeństwo daje na to zgodę? O tym w naszej publikacji.
do sklepu >>$ $ Życie codzienne Polaków


Sms-y, Internet, blogi, gonitwa: praca – dom – praca, marzenia i rzeczywistość, korupcja władzy i ludzka bezradność, medialny szum teraźniejszości i wspomnienia z przeszłości. Nasza codzienność. Czym jest, jak ją opisywać?
Dla każdego z żyjących jego czasy to okres przełomowy, niezwykły, okres, który wejdzie do historii. Każdy jest przekonany o wielkiej zmianie, jaka się dokonuje za jego życia. Autorzy tekstów w zbiorze wydanym przez STOPKĘ porządkują ten świat przekonań. Opisują codzienność z punktu widzenia naukowca, badacza kultury. Jak pisze we wstępnie prof. Janusz Tazbir, książka ta za kilka, kilkanaście lat powinna trafić do wszystkich unijnych szkół, bo „jest świadectwem naszej przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej, sygnowanym podpisami bystrych obserwatorów dnia codziennego”.
do sklepu >>$ $ Moralność Polaków.
Etos i etnos. Dylematy współczesne

"Książki tej nie pisało grono zawodowych moralistów, ludzi zajmujących się proble­mami etyki wczoraj i dziś, zatroskanych z racji swego stanu (mam tu na myśli oczywiście duchowieństwo różnych wyznań) o to, aby nie naruszano dekalogu. Zarówno bowiem deklarowane zasady moralne, jak i praktyczne działania (co jak wiadomo nie zawsze ze sobą się pokrywa) zależą od bardzo wielu czynników z czego autorzy tych esejów dosko­nale zdają sobie sprawę. Przedmiotem ich zainteresowań jest etyka w aspekcie politycz­nym i gospodarczym, ukazywanie perspektyw, ale i zagrożeń stale towarzyszących trans­formacji.
Motyw łączący te piękne eseje w jedną całość stanowi jednak troska o to, aby po­goń za gospodarczą transformacją, chęć dorównania Zachodniej Europie czy wreszcie kłopoty dnia codziennego nie przesłoniły nam wartości nadrzędnych, które nawet za cenę największego zysku nie powinny ulec zatraceniu".
(Janusz Tazbir)

Nakład wyczerpany$ $ Siedem granic, osiem kultur i Europa


Polska kraj tolerancji. Polska kraj otwarty. Polska kraj ksenofobów i rewizjonistów. Polska kraj ludzi zaściankowych... Mity i stereotypy. A jaka jest naprawdę Polska, kraj siedmiu granic i ośmiu kultur? Jaki „posag” wnosimy do zjednoczonej Europy? Wiele w prezentowanej pozycji pytań, ale i wiele prób odpowiedzi. Szkice, artykuły i eseje dotyczą naszego stosunku do historii, języka, edukacji, do sąsiadów, do pojmowania granicy, do wartości jednoczących czy różniących Polaków. Tematy kontrowersyjne i niełatwe. A samo ich ujęcie nieraz dyskusyjne. Ale wydawca, zdając sobie z tego sprawę, ma nadzieję, że przez to także wzbudza zainteresowanie czytelnika.
do sklepu >>$ $Centra i peryferie


Prezentowany tom został poświęcony problematyce nadal aktualnej dla naszego, i nie tylko naszego, życia kulturalnego. Na temat centrów i peryferii wypowiadają się badacze dziejów kultury, przede wszystkim wiejskiej, socjologowie, działacze kulturalni i publicyści. Zabrakło głosu historyka, który mógłby przypomnieć, iż nierównomierny rozwój cywilizacyjny poszczególnych regionów towarzyszył cywilizacji ludzkiej od samego początku.
Piszą m.in.: Janusz Tazbir, Dorota Simonides, Adam Dobroński, ks. Witold Jemielity, Bronisław Gołębiowski, Adam Michnik i wiele innych znakomitości.
do sklepu >>$ $ Życie po polsku.
Czyli o przemianach obyczaju
w drugiej połowie XX wieku


Książka ta stanowi próbę zasygnalizowania ważkich problemów. Bez fałszywej skromności można powiedzieć, że Życie po polsku... podejmuje temat prawie nietknięty od wielu lat. Współcześni 60-latkowie, 50-latkowie, a nawet młodsi od nich, jeśli przyjrzą się swojemu życiu, przeanalizują dawne wzorce kulturowe, które niegdyś akceptowali, dawnym i obecnym normom moralnym i obyczajowym, sami z pewnością nie ukryją zdziwienia, jak wiele się w ich życiu zmieniło.
Ktoś, kto po latach by zjawił się u nas, a zachował w pamięci dawne normy moralne i nakazy obyczajowe, dziś stwierdziłby, że jesteśmy nieobyczajni i po prostu nie mógłby się zmieścić w nowej rzeczywistości.
Zamieszczone w tej książce materiały stały się przedmiotem obrad zorganizowanej przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" sesji popularnonaukowej na temat przemian obyczaju polskiego w drugiej połowie XX wieku.
Piszą m.in.: Dorota Simonides, Adam Dobroński, Bronisław Gołębiowski, Anna Kowalska, Elżbieta Tarkowska, Stanisław Zagórski i wiele innych znakomitości.
do sklepu >>


$ $Czy zmierzch kultury ludowej?


Takie właśnie hasło-pytanie podchwyciła – zainicjowana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" – sesja popularnonaukowa, sumująca zarazem dorobek Roku Glogerowskiego i kolejnej, VII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.
W zbiorze pomieściliśmy różne diagnozy i opinie. W części pierwszej – mówimy o kulturze ludowej z ludem. Jest to retrospekcja, a więc badanie przeszłości. Część druga, zatytułowana Kultura ludowa bez ludu. Rewizje, zawiera głosy krytyczne, konstatacje raczej smutne, żałobne. I wreszcie część trzecia – Spojrzenie w XXI wiek – przynosi wizje dalszych przemian, przekształceń i nadziei. Piszą m.in.: Aleksander Gieysztor, Adam Dobroński, Roch Sulima, Anna Tatarkiewicz, Dyzma Gałaj i wiele innych znakomitości.
do sklepu >>
$ $Spotkania z Glogerem


Zbiór studiów i materiałów z łomżyńskich sesji i konkursów glogerowskich z lat 1985–1995. Ta pozycja to „jeszcze jedna trwała tablica pamiątkowa ku czci budowniczego kultury narodowej” – jak napisał w Spotkaniach z Glogerem prof. Aleksander Gieysztor. Zawarte w niej teksty dotyczą nie tylko biografii znanego polskiego regionalisty, ale także jego rozumienia folkloru Podlasia, jego prac nad Encyklopedią staropolską czy korespondencji.
do sklepu >>

Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży