Finał XXXI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Z. Glogera
EM / 13:33:00, 28.09.2020 r.

25 września br. zakończyła się XXXI edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera, wydarzenia wpisanego w stałe zadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Urzędem Miejskim w Łomży. W gali finałowej uczestniczyła pani prof. Magdalena Gawin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która podkreśliła, że ministerstwo podejmuje starania, by kultura powstawała nie tylko w wielkich ośrodkach miejskich, ale też w małych miastach. Przybyli również laureaci nagród i wyróżnień, przedstawiciele władz, organizacji społecznych i instytucji kultury.


Nagrodę pierwszego stopnia za znaczące osiągnięcia w popularyzowaniu dorobku kultury muzycznej w środowisku uczelni technicznych otrzymał prof. dr hab. inż. Jakubiak Andrzej. Laureat umożliwia powszechny dostęp do muzyki, realizując wieloletnią misję kształtowania inteligencji technicznej. Jednym z jego największych osiągnięć w tej dziedzinie jest zainicjowanie i organizacja cyklu koncertowego „Wielka muzyka w małej auli”, który wpisał się na trwałe w historię Politechniki Warszawskiej i szerzej. Koncerty w wykonaniu wybitnych orkiestr i instrumentalistów, a także młodych muzyków, chórów i zespołów akademickich przyciągają liczną widownię z różnych środowisk.Komisarz policji dr Marek Łuczak został laureatem drugiej nagrody. Od ponad 20 lat upowszechnia wiedzę o zabytkach wpisanych na listę strat wojennych. Pracuje w policji w Szczecinie, gdzie zajmuje się zwalczaniem przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu. Dzięki jego staraniom zostały wyjaśnione losy wielu skradzionych lub zaginionych zabytków i dzieł sztuki. Autor kilkudziesięciu książek, wielu artykułów dotyczących historii zabytków Szczecina i Pomorza, a także opracowania „Policja w walce o zabytki”. Wiedza zebrana w tych publikacjach wprowadza nową jakość pracy policji w odzyskiwaniu cennych przedmiotów i wpływa na szersze zrozumienie tej problematyki.Dr Gaweł Artur, etnograf, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej - pierwszy z dwóch laureatów, któremu kapituła przyznała nagrodę III stopnia. Aktywny członek stowarzyszeń naukowych i branżowych. Dwa główne nurty zainteresowań badawczych kandydata to: budownictwo drewniane oraz obrzędowość pogranicza Mazowsza i Podlasia. W wyniku 30-letniej działalności zgromadził bogate materiały obejmujące: teksty wywiadów, nagrania, zbiór ponad 100 tys. fotografii dokumentujących drewniane budownictwo, zwyczaje i i obrzędy. Głównie dzięki staraniom dra Artura Gawła Podlaskie Muzeum liczy najwięcej muzealiów etnograficznych w województwie (ponad 30 tys. eksponatów).Nagrodę III stopnia otrzymała również Rydlówka, filia Muzeum Krakowa – dworek w Bronowicach Małych, dzielnicy Krakowa, działający od 1969 roku. Ważna instytucja kultury, żywe dziedzictwo rodziny Rydlów. Prowadzone są tutaj działania kulturalne i edukacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru miejsca, głęboko zakorzenionego w lokalnej historii. W "Rydlówce" odbywa się nawet 250 wydarzeń rocznie: koncerty, warsztaty, seminaria, wykłady. Niektóre inicjatywy (Urodziny Wyspiańskiego, Osadzanie Chochoła, widowisko plenerowe przedstawiające czepiny) organizowane są wspólnie z lokalną społecznością. Fenomen "Rydlówki" konstytuują trzy elementy: życie artystyczne Młodej Polski, przemiany społeczne i polska myśl niepodległościowa.


Wyróżnienia


Piotr Brysacz – założyciel wydawnictwa Paśny Buriat, które specjalizuje się w literaturze dokumentalnej. Inicjator i współorganizator Festiwalu „Patrząc na Wschód” na Suwalszczyźnie, w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą (festiwal odbywa się na terenie ponad stuletniego gospodarstwa, dawniej należącego do staroobrzędowców). Autor książki Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm. Finalista Nagrody im. Barbary Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy. Swoją „małą ojczyznę” definiuje jako przestrzeń z nieprzebranym bogactwem przyrody i melancholijną pustką (bo ludzi mało), która zaczyna się na Podlasiu, a kończy dopiero w Japonii.Maria Danielska – od ponad 20 lat organizuje Festiwal Nordalia, który co roku odbywa się w kilkunastu miastach i gminach województwa śląskiego. W festiwalu uczestniczą goście z Polski i Skandynawii. Jego ideą jest upowszechnianie w Polsce historii, literatury, muzyki i dorobku filmowego krajów nordyckich. Maria Danielska to również pomysłodawczyni i organizatorka Dni Szwedzkich w Katowicach. Jej pasja znalazła swoich naśladowców, bo w ciągu trwania festiwalu wychowało się nowe pokolenie polskich miłośników krajów nordyckich, którzy kontynuują organizację podobnych imprez kuturalnych.


Sesji naukowej ph. „Oblicza solidarności” towarzyszyła premiera książki pod takim samym tytułem.

Redaktorem tomu był dr hab. Włodzimierz Pessel (z lewej), natomiast recenzentem prof. Dariusz Rott (z prawej).


NK
Zdj. Jerzy Chaberek
$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem ŁomżaWszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży