EM / 13:10:03, 18.09.2020 r.
$$Wytyczne dla publiczności
  • obowiązują maseczki lub przyłbice,
  • przed wejściem należy zdezynfekować ręce,
  • każdy uczestnik zostanie poproszony o złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu.Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 86 216 42 61


Dokumenty do pobrania

Oświadczenie

Regulamin uczestnictwa w XXXI edycji
Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera
$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem ŁomżaWszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży