Nagroda Z. Glogera – edycja 2020
EM / 12:39:54, 16.06.2020 r.
$$


Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. S. Zagórskiego w Łomży wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Prezydentem Łomży zapraszają do zgłaszania kandydatur w dorocznym Konkursie o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.

Celem konkursu jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć w badaniach nad dziedzictwem kulturowym oraz nagrodzenie twórców i badaczy kultury, a także tych, którzy działając bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: wyższe uczelnie, samodzielne placówki naukowe, samorządy terytorialne, wydawnictwa, towarzystwa naukowe, związki twórcze, stowarzyszenia społeczne, muzea, biblioteki, wydziały i ośrodki kultury, organizacje polonijne, ambasady, redakcje gazet i czasopism zainteresowanych tematyką konkursu oraz ośrodki radiowe i telewizyjne. Każdy wniosek musi być w pełni udokumentowany, obejmować całokształt działalności lub ostatnie pięć lat.

Łączna suma przeznaczona na nagrody wynosi 48 000 zł, w tym: nagroda I stopnia – 15 000 zł, nagroda II stopnia – 10 000 zł, nagroda III stopnia – 8 000 zł oraz wyróżnienia.

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy kierować pod adresem: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”, al. Piłsudskiego 83, 18–403 Łomża z dopiskiem: NAGRODA I MEDAL ZYGMUNTA GLOGERA. Dodatkowe informacje: tel. 86 216 42 61; faks 86 215 11 51.

Dokumenty do pobrania
Formularz wniosku i regulamin konkursu$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem ŁomżaWszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży