Laureaci 30. edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera
EM / 14:12:27, 11.10.2019 r.
Laureaci 30. edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera

Wszystkie dotychczasowe edycje konkursu, począwszy od 1983 roku, zgromadziły 237 laureatów. 8 października br. liczba ta zwiększyła się o kolejne sześć osób i jedną instytucję – grono wyróżniające się zasługami dla nauki i kultury, zapałem i pasją społecznikowską. Ich działania wpisują się w misję ożywiania i propagowania kultury małych ojczyzn. Pochodzą z różnych stron Polski: z Krakowa, Gdańska, Supraśla, Radomia; z województwa mazowieckiego (Kuklówka Radziejowicka) i podlaskiego (Białystok, Drozdowo).


$$

Z rąk przedstawiciela MKiDN Jacka Drozdy i prezesa Stowarzyszenia Ludwika Malinowskiego nagrodę I stopnia otrzymał prof. Aleksander Naumow, wybitny slawista literaturoznawca, cerkiewista, popularyzator piśmiennictwa starosłowiańskiego, tłumacz średniowiecznych utworów literacko-liturgicznych na język polski. Jako pierwszy opracował rękopiśmienną tradycję wschodnich liturgicznych tekstów. Kluczowym tematem w jego pracach jest znaczenie komponentu wschodniosłowiańskiego w kulturze wielonarodowej Polski Jagiellonów. Członek wielu międzynarodowych organizacji i redakcji naukowych. Wykładał w Bułgarii, Jugosławii, Stanach Zjednoczonych, obecnie – na Uniwersytecie Weneckim. Autor ponad dwustu cenionych publikacji w kraju i za granicą.


$$

Głównym obszarem działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie, laureata II nagrody, jest przyroda i historia. Bada cenne przyrodniczo tereny Kotliny Biebrzańskiej i doliny rzeki Narwi. Wieloletnie badania przyczyniły się do powołania w 1994 roku Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Muzeum kultywuje pamięć o dziejach zasłużonego rodu Lutosławskich oraz ziemian z Drozdowa; mieści się tutaj jeden z największych w kraju „księgozbiorów łączących artykuły i publikacje książkowe autorstwa przedstawicieli rodu z Drozdowa”.


$$

Dorota Sokołowska to zdobywczyni nagrody III stopnia. Dziennikarka i prezenterka Polskiego Radia „Białystok”, recenzentka teatralna. Wydawca magazynu kulturalnego „Podróże po kulturze”. Zainicjowała coroczny konkurs wiedzy literackiej „Gwiazdka z książką” w województwie podlaskim. Autorka wielu programów promujących czytelnictwo, audycji dokumentalnych i reportaży. Prowadzi aktywną działalność również poza granicami kraju, realizując audycje o polskich szkołach na Wileńszczyźnie, kresowych rezydencjach i ludziach pogranicza wschodniego.


$$ $$ $$
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Kalisz – Inicjatorka Gdańskich Targów Książki i kuratorka wystawy Polish Culture Trip, prezentującej w wielu miastach Polski polskie wzornictwo z ostatnich stu lat. Aktywizuje życie kulturalne dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz, organizując cykliczne wystawy sztuki, warsztaty kreatywne, targi książki, spotkania tematyczne. Od 2015 r. zorganizowała ponad 150 wystaw w galerii Sztuka Wyboru będącej miejscem kulturotwórczym, które przyciąga ludzi kreatywnych; ks. Stanisław Drąg – od 52 lat pisze ikony. Dorobek malarski kandydata obejmuje około dwa tysiące ikon, 116 wystaw i liczne inicjatywy w Związku Polskich Artystów Plastyków. Założyciel szkoły pisania ikon w Grabowie nad Pilicą. Ikony prezentowane są w muzeach, powiatowych bibliotekach i miejskich ośrodkach kultury (m.in. w Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Warce, Książu, Kozienicach, Szydłowcu); Aleksandra Biniszewska – działaczka społeczna; z pasją oddaje się kulturze Kresów i obejmuje opieką charytatywną ośrodki polskości. Założyła Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz skansen „Zaścianek kresowy” w Kuklówce Radziejowickiej. Oprócz działu sztuki, rzemiosła, etnograficznego, militariów i medalierstwa mieści się tam unikatowa biblioteka. Kolekcja książek i dokumentów obejmuje ponad 7,5 tysiąca egzemplarzy. W tym miejscu odbywają się również koncerty, które cieszą się popularnością nie tylko wśród Kresowian.


$$

Prowadzący galę wręczenia nagród prof. Ludwik Malinowski – prezes Stowarzyszenia$$

Refleksją pokonkursową podzielił się z uczestnikami uroczystości prof. Dariusz Rott – członek kapituły

NJ

Zdjęcia: Jerzy Chaberek


Media o uroczystości:

Radio Białystok: Wręczono Nagrody i Medale Zygmunta Glogera - wśród laureatów dziennikarka Radia Białystok

TVP Białystok: Przyznano nagrody im. Zygmunta Glogera

4lomza.pl: 30. Nagroda Glogera dla slawisty, muzeum i reporterki

4lomza.pl: Nagroda dobrze dopasowana

mylomza.pl: Znamy laureatów nagrody im. Zygmunta Glogera

xlomza.pl: Znamy laureatów nagrody im. Zygmunta Glogera

powiatlomzynski.pl: Nagroda i Medal Zygmunta Glogera dla Muzeum Przyrody w Drozdowie!


$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem Łomża

Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży