Nagroda Glogera – edycja 2019
EM / 14:15:07, 04.03.2019 r.
$$Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do 30. edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. Nagroda ustanowiona w 1983 roku ma na celu upowszechnienie wybitnych osiągnięć z następujących dziedzin: kulturoznawstwa, antropologii, ludoznawstwa, kultur lokalnych, pamiętnikarstwa, archeologii, medioznawstwa, pedagogiki, muzealnictwa, językoznawstwa, historii piśmiennictwa, a także badań nad twórczym dorobkiem Zygmunta Glogera. Kapituła przyznaje nagrodę w uznaniu całokształtu działalności lub za konkretne osiągnięcia z danej dziedziny. Łączna suma nagród ufundowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 48 000 zł, w tym:

  1. Nagroda I stopnia – 15 000 zł,
  2. Nagroda II stopnia – 10 000 zł,
  3. Nagroda III stopnia – 8 000 zł,
    oraz trzy wyróżnienia.


Z uwagi na jubileuszowy charakter tej edycji organizatorzy przewidują przyznanie dodatkowej nagrody za szczególne zasługi dla województwa podlaskiego.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o wykorzystanie formularza.

Termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatur do Nagrody upływa w dniu 31 lipca 2019 r.

Organizatorzy:

$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży
$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Narodowe Centrum Kultury
$ $ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
$ $ Urząd Miejski w Łomży

Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży