Glogery 2017
EM / 09:33:54, 27.10.2017 r.
$ $Uroczystości glogerowskie odbyły się tym razem w miejscu, które wydaje się bliskie pasjom etnograficznym Glogera – w ciechanowieckim muzeum. Autor Encyklopedii Staropolskiej, łączący w sobie "piewcę postępu cywilizacyjnego, miłośnika staropolszczyzny i marzyciela rozrzewniającego się wizjami pięknych, nowoczesnych... sadów i ogrodów przyszłości", mógł bowiem uwielbiać Mickiewicza – jak dowiadujemy się ze wstępu prof. Jarosława Ławskiego z Pism rozproszonych – lecz czytał botanika Krzysztofa Kluka.
Na szczególną uwagę w muzeum imienia tego przyrodnika zasługuje dział tradycji zielarskich. Kilkunastotysięczna kolekcja eksponatów z kolei składa się na dział etnograficzny, najstarszy w całym muzeum. Prezentuje on obszerne zbiory obiektów skansenowskich, w tym wnętrza chat z pogranicza Podlasia i Mazowsza.

Glogerianie gościli w części pałacowej obiektu, w której odbyła się uroczystość wręczenia medali projektu Janusza Czarnego. Nagrodę pierwszego stopnia otrzymał prof. Jarosław Ławski z Ełku za wkład w badania nad twórczością Zygmunta Glogera, natomiast druga nagroda trafiła na zachód Polski – otrzymał ją prof. Ryszard Kowalczyk z Poznania za ochronę i popularyzację badań nad dziedzictwem regionu wielkopolskiego. Wśród wyróżnionych było także Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (więcej o laureatach).

Sesji naukowej pn. "Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne" towarzyszyła premiera przeszło czterystustronicowego tomu pod takim samym tytułem, którego redaktorem był prof. Dariusz Rott. "Stopka" wydała książkę specjalnie na konferencję współorganizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (więcej o książce).


Przewodniczącym kapituły glogerowskiej i pomysłodawcą tytułu tegorocznego tomu był prof. Henryk Samsonowicz (z lewej). Posiedzenie kapituły w Warszawie.


Nagrodę I stopnia otrzymał redaktor naukowy trzech tomów Pism rozproszonych, prof. Jarosław Ławski (z prawej), który znacząco poszerzył badania o twórczość literacko-publicystyczną Glogera

Nagrody odebrali również: prof. Ryszard Kowalczyk, Towarzystwo Naukowe "Pruthenia" w Olsztynie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Biblioteka Śląska w Katowicach i grono wyróżnionych.


Zaproszeni goście mogli poznać nowe logo Konkursu zaprojektowane przez prof. Andrzeja Strumiłłę
A także poznać kolejny tom z Serii Glogerowskiej "Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne" i jego autorów


Muzyk Piotr Komorowski (w środku) to zdobywca pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym na greckiej wyspie Santorini. Do atrakcji tego dnia należał również koncert jego trio akordeonowego


I zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Ciechanowcu z przewodnikiem


Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu nosi imię ks. Krzysztofa Kluka – autora licznych prac stanowiących przełom w naukach przyrodniczych, z których korzystał Gloger


Nową edycję Konkursu i kolejny tytuł tomu glogerowskiego,
czyli "Serii o Polakach",
ogłosimy w marcu 2018 roku.


NK
Zdjęcia: Jerzy ChaberekNCK

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum KulturyXXVIII edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
wraz z konferencją nt. „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne”
sfinansowali:

$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
$ $ Urząd Miejski w Łomży
$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży