Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
EM / 09:53:38, 25.02.2015 r.
Ogłaszamy 26. edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera i zapraszamy do zgłaszania kandydatur: badaczy, twórców, animatorów kultury oraz działaczy polonijnych.
Konkurs glogerowski jest organizowany od 1983 roku, a grono jego laureatów (już 190 osób) każdego roku poszerzane jest o kolejne nazwiska wybitnych przedstawicieli polskiej nauki oraz działaczy kulturalnych i społecznych (lista laureatów).
Kandydatury można zgłaszać do 31 lipca br. Zasady konkursu i wysokość nagród określa regulamin konkursu. Do wniosku należy dołączyć wypełniony przez kandydata formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
WCz


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży