Komunikat o rozstrzygnięciu XXV edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
SSP STOPKA / 10:04:50, 14.10.2014 r.
NAGRODA I STOPNIA
prof. dr hab. Jan Miodek z Wrocławia za szerzenie kultury języka i rozwijanie świadomości językowej Polaków

NAGRODA II STOPNIA
ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski z Płocka za badania archiwalne związane z Mazowszem i twórczą współpracę ze środowiskami historycznymi

NAGRODA III STOPNIA
dr Tomasz Wiśniewski z Białegostoku za dokumentowanie i popularyzowanie tradycji wielokulturowych na Podlasiu

WYRÓŻNIENIA
Aleksandra Hołubecka-Zielnicowa z Wrocławia za pasję i zasługi w dokumentowaniu historii i kultury ziem pogranicza śląsko-wielkopolskiego; red. Ryszard Marut z Ciechanowa za osiągnięcia w rozwijaniu prasy regionalnej i lokalnej na Mazowszu; dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN, za badania nad gwarami Polski północno-wschodniej

NAGRODA HONOROWA
Stanisław Jan Rostworowski z Warszawy za kontynuowanie badań nad historią rodu Rostworowskich i podtrzymywanie pamięci o Zygmuncie Glogerze


XXV edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wraz z konferencją nt. „Elity polskie” sfinansowali:

$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
$ $ Prezydent Miasta Łomży
$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"


Wręczenie nagród odbędzie się 17 października 2014 r. o godz. 11.


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży