Glogery 2013 rozdane
ASz / 10:19:58, 29.10.2013 r.
$$Już po gali wręczenia nagród w XXIV edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. W tym roku uroczystość wróciła do Łomży i odbyła się w auli II Liceum Ogólnokształcącego. Towarzyszyła jej sesja naukowa nt. „Plaga celebrytów” (pod takim tytułem ukazał się też kolejny tom z Serii Glogerowskiej), prezentacja książek Oficyny Wydawniczej „Stopka”, wystawa publikacji laureatów przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Najpierw jednak grono glogerian spotkało się tradycyjnie pod pomnikiem Zygmunta Glogera, gdzie złożono wieńce i kwiaty.


Później witaliśmy gości w II Liceum i rozpoczęła się uroczystość, którą prowadzili Jolanta Nowacka i Józef Przybylski. Za stołem prezydialnym zasiedli: prezes „Stopki” red. Stanisław Zagórski i prof. Janusz Tazbir – przewodniczący kapituły glogerowskiej.

Przyszedł czas wręczania nagród. Otrzymywali je kolejno: prof. Andrzej Strumiłło (I nagroda), dr Jolanta Eliza Żółtowska (II nagroda), dr Jan Socha (III nagroda) i laureaci wyróżnień: Janusz Borkowski, Jerzy Brzozowski i dr hab. Helena Krasowska.Przemawiał poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, któremu glogerowska idea jest bardzo bliska, oraz prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski.

A w sesji naukowej, która rozpoczęła się po przerwie, o celebrytach i ich "pladze" rozprawiali kolejno: dr Włodzimierz K. Pessel, dr Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. Stanisław Mocek, ks. dr Jerzy Sikora i Maciej Nowicki.Publiczność była zasłuchana. Wiele osób podkreślało trafność i aktualność tematu tegorocznej sesji glogerowskiej.

A na koniec przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie laureatów z prezesem "Stopki" i przewodniczącym kapituły konkursu.

Wiesława Czartoryska

Zdjęcia: Jerzy Chaberek

XXIV edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wraz z konferencją nt. „Plaga celebrytów” sfinansowali:

$ $

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

$ $

Narodowe Centrum Kultury

$ $

Prezydent Miasta Łomży

$ $

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży