Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera – XXIV edycja
WCz / 15:36:03, 16.04.2013 r.
Do końca lipca br. można zgłaszać kandydatury do nowej edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. W organizowanym przez „Stopkę” od 1983 roku konkursie nagradzani są badacze, twórcy i animatorzy kultury oraz działacze polonijni. Grono jego laureatów liczy prawie 180 osób, a do listy laureatów co roku dopisywane są kolejne nazwiska wybitnych przedstawicieli polskiej nauki oraz działaczy kulturalnych i społecznych.

Zasady konkursu, wysokość nagród, skład kapituły przyznającej nagrody oraz termin nadsyłania wniosków określa regulamin konkursu. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Do wniosku należy dołączyć wypełniony przez kandydata formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży