„Narew – ludzie, przyroda, kultura” – rozstrzygnięcie konkursów
WCz / 13:24:27, 20.12.2012 r.
Zainteresowanie konkursami „Narew – ludzie, przyroda, kultura”, współorganizowanymi przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Łomży, przerosło oczekiwania organizatorów. Napłynęło 391 prac: 161 – w kategorii eseju, 80 – reportażu, 112 – fotoreportażu i 38 – starej fotografii. W sumie jury oceniało 2944 strony wydruków komputerowych oraz 1677 zdjęć.
Prace w poszczególnych kategoriach oceniały komisje w składach:
  1. prof. Janusz Tazbir (przewodniczący), prof. Zbigniew Chojnowski i prof. Roch Sulima – esej;
  2. red. Marek Miller (przewodniczący), red. Ryszard Niemiec, red. Stanisław Zagórski – reportaż;
  3. Andrzej Zygmuntowicz (przewodniczący), Piotr Sawicki, prof. Andrzej Strumiłło – fotoreportaż i stara fotografia.
Funkcję sekretarza jury pełniła red. Wiesława Czartoryska.


WYNIKI KONKURSÓW

ESEJ

Dwie równorzędne nagrody (po 12 tys. złotych każda):
WŁODZIMIERZ KAROL PESSEL z Warszawy za tekst pt. „Czy brzydkie miasto? Czytanie Białegostoku”
BOGUMIŁ STASZEK z Tarnowa za tekst pt. „Wizna – czy historia sprzyja współczesności?”

Wyróżnienia (po 5 tys. złotych każde):
IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA z Warszawy za tekst pt. „Ławeczka”
MAREK KOCHANOWSKI z Białegostoku za tekst pt. „Zerwany most”


REPORTAŻ

I nagroda (20 tys. złotych):
DOROTA SOKOŁOWSKA z Białegostoku za tekst pt. „Narew lubi samotników”

Wyróżnienia (po 5 tys. złotych każde):
ADAM BOGORYJA-ZAKRZEWSKI z Warszawy za tekst pt. „Dlaczego tu?”
PAWEŁ PRUS z Bielska Podlaskiego za tekst pt. „Szepty”

Nagroda specjalna (10 tys. złotych):
WOJCIECH GIEŁŻYŃSKI z Warszawy za tekst pt. „Losy Pułtuska od Ziemowita do Tuska”


FOTOREPORTAŻ

I nagroda (20 tys. złotych):
ADAM TUCHLIŃSKI z Warszawy za zestaw prac pt. „Narew”

II nagroda (12 tys. złotych):
MAREK DOLECKI z Białegostoku za zestaw prac pt. „Mieszkańcy odeszłej krainy”

Wyróżnienia (po 5 tys. złotych każde):
TOMASZ LENDO z Ostrołęki za zestaw prac pt. „Reewangelizacja”
MACIEJ SKAWIŃSKI z Gostolina (woj. mazowieckie) za zestaw prac pt. „Żywa architektura”


STARA FOTOGRAFIA

Nagrody (po 2 tys. złotych każda):
WŁADYSŁAW PAWEŁ JABŁOŃSKI z Warszawy za nadesłane trzy zestawy fotografii z lat 60.
MARIAN OLECHNOWICZ z Łap za kolekcję kilkuset zdjęć autorstwa Władysława Piotrowskiego
HANADZI SEMIANCHUK z Grodna na Białorusi


Gratulujemy zwycięzcom! Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Łomży w I kwartale 2013 r. O jej miejscu i terminie laureaci zostaną powiadomieni.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i za nadesłanie wielu interesujących tekstów, które będą wykorzystane w „Wielkiej księdze narwiańskiej”, oraz pięknych fotografii. Zdjęcia – oprócz publikacji – będą także prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży