<i>Kultura wobec kryzysu. Polska i świat</i> &#8211; książka i konferencja
EM / 08:48:57, 30.09.2021 r.
Kultura wobec kryzysu. Polska i świat$$ Ponad czterdzieści lat temu w programie kabaretu Tey usłyszeliśmy z ust Zenona Laskowika i Bohdana Smolenia niezapomniany dialog: „Tam wtedy rządził Ramzes i on miał brata. Nazywał się Kryzys. Ten Ramzes umarł. A Kryzys żyje”. Tom Kultura wobec kryzysu. Polska i świat pod redakcją Włodzimierza Karola Pessela zawiera rozprawy i szkice, podzielone na tematyczne części: Pandemia i kultura, Orbity kryzysu, Imiona kryzysu: Od Sasa do Edypa, Perturbacje i duchowe niepewności. Nie przynoszą one prostych diagnoz i nie zawierają banalnych recept. Pokazują jednak w mikro- i makroskali różnorodne aspekty ludzkiego przeżywania i zmagania się z sytuacjami kryzysowymi. – prof. dr hab. Dariusz Rott<i>Kultura wobec kryzysu. Polska i świat</i> – książka i konferencja

Konferencja naukowa i dyskusja w oparciu teksty opublikowane w książce, która ukazała się 24 września 2021 r. Na zdjęciu od lewej prowadzący konferencję profesorowie: Andrzej Jakubiak, Włodzimierz Karol Pessel – redaktor tomu, Dariusz Rott – recenzent. Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży