em / 13:52:44, 19.09.2021 r.
$ $

Wytyczne dla publiczności
  • obowiązują maseczki (zasłanianie ust i nosa) i zachowanie dystansu,
  • przed wejściem należy zdezynfekować ręce,
  • każdy uczestnik zostanie poproszony o złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie jest osobą zakażoną. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 86 216 42 61

Dokumenty do pobrania


$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem ŁomżaWszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży