<i>Primus Optimorum</i>, czyli pierwszy z najlepszych
EM / 11:15:04, 17.10.2019 r.
wręczenie Złotych Medali <i>Primus Optimorum

To już 11. wręczenie Złotych Medali Primus Optimorum dla najlepszych absolwentów stopkowych szkół farmaceutycznych.

W 2009 roku red. Stanisław Zagórski - prezes Stowarzyszenia - postanowił uhonorować specjalnym medalem absolwentów szkół policealnych "Stopki" za najlepsze wyniki w nauce, potwierdzone państwowym egzaminem zawodowym. Od tego roku medal wraz z nagrodą pieniężną wręczany jest trzem absolwentom, wybranym przez jury medalu, spośród kandydatów zgłoszonych przez szkoły. Awers medalu przedstawia Klaudiusza Galena, ojca farmacji.

Tegoroczni laureaci:
  1. Marzena Szymańska – Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży,
  2. Klaudia Wojnicz – Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie,
  3. Agata Czarnecka – Policealne Studium Farmaceutyczne w Ciechanowie.
Medale wraz z nagrodą zostały wręczone w dniu 8 października br. podczas uroczystości glogerowskich.

JN


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży