Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2023
em / 13:52:44, 19.09.2021 r.   drukowanie
$ $

Wytyczne dla publiczności
  • obowiązują maseczki (zasłanianie ust i nosa) i zachowanie dystansu,
  • przed wejściem należy zdezynfekować ręce,
  • każdy uczestnik zostanie poproszony o złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie jest osobą zakażoną. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 86 216 42 61

Dokumenty do pobrania


$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem Łomża

Top 5
Sen
Sen
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.029s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies