Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2020
Klauzula informacyjna
EM / 10:59:08, 05.06.2018 r.   drukowanie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, że:
  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze 'Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży, al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża, e-mail: stopka@stopkapress.com.pl, tel. 86 216 42 61
  2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych.
  3. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.
  4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji mię­dzynarodowej.
  5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Top 5
Oblicza solidarności
Oblicza solidarności
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.028s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies