Konkurs glogerowski – nowa edycja rozpoczęta!
Asz /  11:58:37, 26.05.2014 r.
$$
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera w 25. edycji konkursu.

W konkursie nagradzani są badacze, twórcy i animatorzy kultury oraz działacze polonijni. Grono jego laureatów liczy ponad 180 osób i co roku jest poszerzane o kolejne nazwiska wybitnych przedstawicieli polskiej nauki oraz działaczy kulturalnych i społecznych (lista laureatów).

Kandydatury można zgłaszać do 31 lipca br. Zasady konkursu i wysokość nagród określa regulamin konkursu. Do wniosku należy dołączyć wypełniony przez kandydata formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

WCz


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży